Hevosen harjaamisen kautta voidaan vahvistaa mm. kehon keskilinjan ylityksiä, kahden käden yhteistyötä, käden erilaisia otteita, kätisyyden vakiintumista, hahmottamista sekä aistitiedon käsittelyyn liittyviä asioita. Hevosen harjaamisessa korostuvat myös empatiakyky sekä toisesta huolehtiminen.