Jalkojen kuivaus. Toiminta vaatii mm. kahden käden yhteistyötä ja asennon hallintaa. Kuvan mukaisella tavalla kuivaamisessa ilmenee myös resiprokaalista liikettä.