Karsinan siivous on yksi hyvä toiminta ratsastusterapiassa. Edistää mm. kehon keskilinjan ylityksiä, painonsiirtoja, keskivartalon aktiviteettia, silmä-käsiyhteistyötä sekä vastuunkantamista ja toisesta huolehtimista sekä sitä kautta myös itsestä huolehtimista.