Suomessa koulutetun ratsastusterapeutin nimike on virallisesti ratsastusterapeutti-SRT®, joka on patentti - ja rekisterihallituksen myöntämä nimike Ypäjän hevosopiston järjestämän ja Suomen Ratsastusterapeutit ry:n valvoman kolmivuotisen koulutuksen käyneille ratsastusterapeuteille.

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm. psyykkiset, psykologiset, motoriset, sensoriset ja pedagogiset tavoitteet. Nimestään huolimatta ratsastusterapia ei ole vain ratsastamista, vaan se kattaa kaiken hevosen kanssa tehtävän toiminnan aina hevosen hoitamisesta tallitöihin. Ratsastusterapiassa käytettävät toiminnat valitaan aina asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Ratsastusterapia on aina yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta joka nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen. Tavoitteena on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään. Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Tämä on ratsastusterapian ainutlaatuisuutta; se vaikuttaa monitasoisesti ja samanaikaisesti useisiin eri prosesseihin, kuten vuorovaikutukseen, sensoriikkaan, motoriikkaan, psyykeeseen ja motivaatioon!

Ratsastusterapiaympäristö poikkeaa huomattavasti toisista toiminta- ja terapiaympäristöistä. Luonto tarjoaa elämyksellisyyttä, valoja ja ääniä, tuoksuja ja hajuja, raikasta ilmaa, visuaalista vaihtelevuutta sekä mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan liikkumisen ohessa. Ratsastusterapiaympäristössä asiakas on aktiivinen toimija, erilaiset tilanteet houkuttelevat toimimaan.

Ratsastusterapia tulee erottaa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, joka ei ole terapiaa, sekä vammaisratsastuksesta, joka on erityisryhmille suunnattua harrastustoimintaa. Ratsastusterapian opiskeluun pääsyvaatimuksena on vähintään AMK -tason koulutus opetus-, sosiaali- tai terveydenhuollon alalta, sekä vähintään kahden vuoden työkokemus oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta. 

Ratsastusterapia kasvatuksen ja mielenterveyden tukena. Videon tekijät: Laura Dadu ja Päivi Kähkönen